Index

TAST EIENDOM AS

Orgnr: 817785492

adresse: Nygårdsvegen 13A

id

14352

organisasjonsnummer

817785492

navn

TAST EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-10-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.909", "beskrivelse": "Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nygårdsvegen 13A"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7037", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

817785492

navn

TAST EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nygårdsvegen 13A

forradrpostnr

7037

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.909

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.10.2016

stiftelsesdato

15.08.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.02.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

817785492

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2265601, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 316161, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 316161}}, "journalnr": "2021284443", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817785492"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 104992, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 80562}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 211169, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 211169}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 316161}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 62341, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 939180}, "driftsresultat": 79986, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1019166}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 12, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 40}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 28}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 79998}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917848904 [navn] => TAST EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.909", "beskrivelse": "Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 817785492 [oppstartsdato] => 2017-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nygu00e5rdsvegen 13A"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7037", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?