Index

TASTE OF INDIA TRONDHEIM AS

Orgnr: 814787532

adresse: Brattørgata 5

id

7051

organisasjonsnummer

814787532

navn

TASTE OF INDIA TRONDHEIM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

14

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brattørgata 5"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7010", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-12-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814787532

navn

TASTE OF INDIA TRONDHEIM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Brattørgata 5

forradrpostnr

7010

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.01.2015

stiftelsesdato

12.12.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

14

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

814787532

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2248297, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 600837, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 185610}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 415227}}, "journalnr": "2021218091", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814787532"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 408759, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 378759}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 192078, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 185196}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6882}}, "sumEgenkapitalGjeld": 600837}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 310843, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3565415}, "driftsresultat": 402941, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3968356}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -791, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 13}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 804}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 402150}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914824222 [navn] => TASTE OF INDIA TRONDHEIM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-01-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 14 [overordnetEnhet] => 814787532 [oppstartsdato] => 2014-12-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Brattu00f8rgata 5"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7010", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?