Index

TAU MEK EIENDOM AS

Orgnr: 812374362

tlf: 51 74 10 50
adresse: Nordmarka Industriområde

id

1920

organisasjonsnummer

812374362

navn

TAU MEK EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "25.110", "beskrivelse": "Produksjon av metallkonstruksjoner og deler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nordmarka Industriområde"], "kommune": "STRAND", "landkode": "NO", "poststed": "TAU", "postnummer": "4120", "kommunenummer": "1130"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-23

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["co/ Tau Mek Verksted", "Breivikvegen 28"], "kommune": "STRAND", "landkode": "NO", "poststed": "TAU", "postnummer": "4120", "kommunenummer": "1130"}

naeringskode2

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812374362

navn

TAU MEK EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nordmarka Industriområde

forradrpostnr

4120

forradrpoststed

TAU

forradrkommnr

1130

forradrkommnavn

STRAND

forradrland

Norge

postadresse

co/ Tau Mek Verksted Breivikvegen 28

ppostnr

4120

ppoststed

TAU

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

25.110

nkode2

68.209

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.08.2013

stiftelsesdato

23.08.2013

tlf

51 74 10 50

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812374362

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2221241, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 43182776, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 39025000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4157776}}, "journalnr": "2021113730", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812374362"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6817722, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6717722}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 36365054, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 912841}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 35452213}}, "sumEgenkapitalGjeld": 43182776}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1228738, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1008345}, "driftsresultat": 2544735, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3553080}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -969429, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 25862}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 995292}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1575305}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912375846 [navn] => TAU MEK EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-31 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "25.110", "beskrivelse": "Produksjon av metallkonstruksjoner og deler"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812374362 [oppstartsdato] => 2013-08-23 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nordmarka Industriomru00e5de"], "kommune": "STRAND", "landkode": "NO", "poststed": "TAU", "postnummer": "4120", "kommunenummer": "1130"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["co/ Tau Mek Verksted", "Breivikvegen 28"], "kommune": "STRAND", "landkode": "NO", "poststed": "TAU", "postnummer": "4120", "kommunenummer": "1130"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?