Index

0-TAXI ASKER OG BÆRUM AS

Orgnr: 918837221

tlf: 08294
adresse: Fornebuveien 48

organisasjonsnummer

918837221

navn

0-TAXI ASKER OG BÆRUM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-04-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "52.214", "beskrivelse": "Drift av taxisentraler og annen formidling av persontransport"}

antallAnsatte

17

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fornebuveien 48"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "LYSAKER", "postnummer": "1366", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

918837221

navn

0-TAXI ASKER OG BÆRUM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fornebuveien 48

forradrpostnr

1366

forradrpoststed

LYSAKER

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

52.214

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.04.2017

stiftelsesdato

29.03.2017

tlf

08294

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

17

ansatte_dato

11.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

918837221

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2138021, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2816635, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 293277}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2523357}}, "journalnr": "2020892518", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918837221"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -2045654, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2075654}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4862288, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2413195}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2449093}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2816635}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -457798, "totalresultat": -457798, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4482001}, "driftsresultat": -453180, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4028821}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -4619, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8502}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 13121}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -457798}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918908536 [navn] => 0-TAXI ASKER OG BÆRUM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-04-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.214", "beskrivelse": "Drift av taxisentraler og annen formidling av persontransport"} [antallAnsatte] => 17 [overordnetEnhet] => 918837221 [oppstartsdato] => 2017-03-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fornebuveien 48"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "LYSAKER", "postnummer": "1366", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?