Index

TB.HOLDING AS

Orgnr: 812555022

tlf: 99 74 66 03
mobil: 997 46 603
adresse: Bjørkevegen 12

id

2333

organisasjonsnummer

812555022

navn

TB.HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-11-06

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bjørkevegen 12"], "kommune": "MOLDE", "landkode": "NO", "poststed": "MOLDE", "postnummer": "6419", "kommunenummer": "1506"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812555022

navn

TB.HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bjørkevegen 12

forradrpostnr

6419

forradrpoststed

MOLDE

forradrkommnr

1506

forradrkommnavn

MOLDE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.11.2013

stiftelsesdato

23.09.2013

tlf

99 74 66 03

tlf_mobil

997 46 603

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812555022

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2015645, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 412751, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 406000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6751}}, "journalnr": "2020762086", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812555022"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 412351, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 34334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 378017}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 400, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 400}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 412751}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 108163, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4369}, "driftsresultat": -4369, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 112532, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 112532}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 108163}}]

Reserver mot visning?