Index

TB INVEST AS

Orgnr: 818061722

adresse: Sundjordgata 11C

id

15059

organisasjonsnummer

818061722

navn

TB INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-17

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sundjordgata 11C"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3933", "kommunenummer": "3806"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-11-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818061722

navn

TB INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sundjordgata 11C

forradrpostnr

3933

forradrpoststed

PORSGRUNN

forradrkommnr

3806

forradrkommnavn

PORSGRUNN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.11.2016

stiftelsesdato

03.11.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818061722

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2368531, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3150813, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1331875}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1818938}}, "journalnr": "2021307388", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818061722"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3090813, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 60000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3030813}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 60000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 60000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3150813}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -5250, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 14600}, "driftsresultat": -14600, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 9350, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9350}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -5250}}]

Reserver mot visning?