Index

TBE SAFETY CONSULT AS

Orgnr: 814924432

adresse: Sagstadvegen 152

id

7376

organisasjonsnummer

814924432

navn

TBE SAFETY CONSULT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "86.904", "beskrivelse": "Annen forebyggende helsetjeneste"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sagstadvegen 152"], "kommune": "ALVER", "landkode": "NO", "poststed": "FREKHAUG", "postnummer": "5919", "kommunenummer": "4631"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-12-07

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814924432

navn

TBE SAFETY CONSULT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sagstadvegen 152

forradrpostnr

5919

forradrpoststed

FREKHAUG

forradrkommnr

4631

forradrkommnavn

ALVER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

86.904

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

05.02.2015

stiftelsesdato

07.12.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814924432

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 15794, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 835534, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7506}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 828028}}, "journalnr": "2021140103", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814924432"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 38879, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 8879}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 796656, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 794910}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1746}}, "sumEgenkapitalGjeld": 835535}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 579886, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 316640}, "driftsresultat": 749279, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1065919}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5795, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2338}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8133}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 743484}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914945283 [navn] => TBE SAFETY CONSULT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.904", "beskrivelse": "Annen forebyggende helsetjeneste"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814924432 [oppstartsdato] => 2015-01-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sagstadvegen 152"], "kommune": "ALVER", "landkode": "NO", "poststed": "FREKHAUG", "postnummer": "5919", "kommunenummer": "4631"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?