Index

TBL HOLDING AS

Orgnr: 818786832

adresse: Valhallveien 17

id

16902

organisasjonsnummer

818786832

navn

TBL HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.642", "beskrivelse": "Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Valhallveien 17"], "kommune": "FROGN", "landkode": "NO", "poststed": "DRØBAK", "postnummer": "1445", "kommunenummer": "3022"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818786832

navn

TBL HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Valhallveien 17

forradrpostnr

1445

forradrpoststed

DRØBAK

forradrkommnr

3022

forradrkommnavn

FROGN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.642

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.03.2017

stiftelsesdato

16.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818786832

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2323293, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 435122, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 127461}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 307661}}, "journalnr": "2021372292", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818786832"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 240771, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 210771}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 194351, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": -116371}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 310722}}, "sumEgenkapitalGjeld": 435122}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -4894, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1644711}, "driftsresultat": 9237, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1653947}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -25908, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 337}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 26244}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -16671}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918859640 [navn] => TBL HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-04-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.642", "beskrivelse": "Butikkhandel med fritidsbu00e5ter og -utstyr"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818786832 [oppstartsdato] => 2017-03-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Valhallveien 17"], "kommune": "FROGN", "landkode": "NO", "poststed": "DRu00d8BAK", "postnummer": "1445", "kommunenummer": "3022"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?