Index

TBN VIKEN AS

Orgnr: 819002312

adresse: Nyhavn 8

id

17486

organisasjonsnummer

819002312

navn

TBN VIKEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nyhavn 8"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5042", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

819002312

navn

TBN VIKEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nyhavn 8

forradrpostnr

5042

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.05.2017

stiftelsesdato

06.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819002312

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2050857, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 22385979, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 18248949}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4137030}}, "journalnr": "2020800123", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819002312"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7486997, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 6522753}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 964244}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 14898982, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2431641}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 12467341}}, "sumEgenkapitalGjeld": 22385979}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 918008, "totalresultat": 918008, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 696322}, "driftsresultat": 1170251, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1866573}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 13262, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 14386}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1124}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1183513}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919078235 [navn] => TBN VIKEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819002312 [oppstartsdato] => 2017-04-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nyhavn 8"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5042", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?