Index

TEA TRANSPORT AS

Orgnr: 811767492

adresse: Lystadvegen 15

id

561

organisasjonsnummer

811767492

navn

TEA TRANSPORT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport på vei"}

antallAnsatte

20

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lystadvegen 15"], "kommune": "KONGSVINGER", "landkode": "NO", "poststed": "ROVERUD", "postnummer": "2216", "kommunenummer": "3401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811767492

navn

TEA TRANSPORT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lystadvegen 15

forradrpostnr

2216

forradrpoststed

ROVERUD

forradrkommnr

3401

forradrkommnavn

KONGSVINGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

49.410

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.04.2013

stiftelsesdato

06.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

20

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811767492

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2498483, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4777877, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1459720}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3318157}}, "journalnr": "2021468329", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811767492"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1027393, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 997393}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3750484, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2738371}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1012113}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4777877}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 619059, "totalresultat": 619059, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 23711536}, "driftsresultat": 724282, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 24435817}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -41080, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 683}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 41763}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 683201}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911801213 [navn] => TEA TRANSPORT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport pu00e5 vei"} [antallAnsatte] => 20 [overordnetEnhet] => 811767492 [oppstartsdato] => 2013-03-06 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lystadvegen 15"], "kommune": "KONGSVINGER", "landkode": "NO", "poststed": "ROVERUD", "postnummer": "2216", "kommunenummer": "3401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?