Index

TEAM2ME AS

Orgnr: 812014692

adresse: Fridtjof Nansens vei 17B

id

1098

organisasjonsnummer

812014692

navn

TEAM2ME AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-01

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fridtjof Nansens vei 17B"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "LYSAKER", "postnummer": "1366", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-07

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812014692

navn

TEAM2ME AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fridtjof Nansens vei 17B

forradrpostnr

1366

forradrpoststed

LYSAKER

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.06.2013

stiftelsesdato

07.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812014692

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2409581, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 337770, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 337770}}, "journalnr": "2021452347", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812014692"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 35000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5000}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 302770, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 302770}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 337770}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -6874, "totalresultat": -6874, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6875}, "driftsresultat": -6875, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -6874}}]

Reserver mot visning?