Index

TEATERGATEN 16 AS

Orgnr: 811451002

mobil: 991 15 246
adresse: c/o Tore Stokke, Øvre Korskirkeallmenningen 12

id

65

organisasjonsnummer

811451002

navn

TEATERGATEN 16 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

naeringskode1

{"kode": "68.320", "beskrivelse": "Eiendomsforvaltning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Tore Stokke", "Øvre Korskirkeallmenningen 12"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5017", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1964-03-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811451002

navn

TEATERGATEN 16 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Tore Stokke Øvre Korskirkeallmenningen 12

forradrpostnr

5017

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

05.03.1964

tlf

tlf_mobil

991 15 246

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811451002

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2489629, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4816797, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4797662}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 19135}}, "journalnr": "2021539355", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811451002"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1617749, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 301200}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1316549}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3199048, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 859536}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2339512}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4816797}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 575581, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 503058}, "driftsresultat": 738792, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1241850}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -701, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 709}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 738091}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 975055795 [navn] => TEATERGATEN 16 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1998-11-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.320", "beskrivelse": "Eiendomsforvaltning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811451002 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Tore Stokke", "u00d8vre Korskirkeallmenningen 12"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5017", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?