Index

TECHFIKS AS

https://www.techfix.no

Orgnr: 819035172

mobil: 450 26 923
webside: www.techfix.no
adresse: Rådhusgaten 4

id

17553

organisasjonsnummer

819035172

navn

TECHFIKS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-22

naeringskode1

{"kode": "95.120", "beskrivelse": "Reparasjon av kommunikasjonsutstyr"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rådhusgaten 4"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TØNSBERG", "postnummer": "3126", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

konkurs

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-01

hjemmeside

www.techfix.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819035172

navn

TECHFIKS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rådhusgaten 4

forradrpostnr

3126

forradrpoststed

TØNSBERG

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

95.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

J

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.05.2017

stiftelsesdato

01.05.2017

tlf

tlf_mobil

450 26 923

url

www.techfix.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819035172

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2200061, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 742591, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 742591}}, "journalnr": "2020961287", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819035172"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 21769, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 39000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -17231}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 720822, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 720822}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 742591}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 30661, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4696195}, "driftsresultat": 34221, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4730416}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3560, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5686}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 9246}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 30661}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919676035 [navn] => TECHFIKS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-10-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "95.120", "beskrivelse": "Reparasjon av kommunikasjonsutstyr"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819035172 [oppstartsdato] => 2017-10-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ru00e5dhusgaten 4"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "Tu00d8NSBERG", "postnummer": "3126", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?