Index

TED ENTREPRENØR AS

Orgnr: 912124657

mobil: 900 95 144
adresse: Kalvåsen 8

id

107920

organisasjonsnummer

912124657

navn

TED ENTREPRENØR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kalvåsen 8"], "kommune": "BIRKENES", "landkode": "NO", "poststed": "BIRKELAND", "postnummer": "4760", "kommunenummer": "4216"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912124657

navn

TED ENTREPRENØR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kalvåsen 8

forradrpostnr

4760

forradrpoststed

BIRKELAND

forradrkommnr

4216

forradrkommnavn

BIRKENES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.06.2013

stiftelsesdato

21.06.2013

tlf

tlf_mobil

900 95 144

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.12.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

912124657

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2100647, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8327759, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 533511}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7794248}}, "journalnr": "2020852994", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912124657"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 532774, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 187723}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 345051}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7794985, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3904440}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3890545}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8327759}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 345051, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5151971}, "driftsresultat": 461417, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5613388}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2096, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3539}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1443}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 463513}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912189317 [navn] => TED ENTREPRENØR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 912124657 [oppstartsdato] => 2013-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kalvu00e5sen 8A"], "kommune": "BIRKENES", "landkode": "NO", "poststed": "BIRKELAND", "postnummer": "4760", "kommunenummer": "4216"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?