Index

TEG EIENDOM AS

Orgnr: 812160192

adresse: Eiksveien 57B

id

1429

organisasjonsnummer

812160192

navn

TEG EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

naeringskode1

{"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Eiksveien 57B"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "EIKSMARKA", "postnummer": "1359", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1964-04-03

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 50"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "ØSTERÅS", "postnummer": "1332", "kommunenummer": "3024"}

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812160192

navn

TEG EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Eiksveien 57B

forradrpostnr

1359

forradrpoststed

EIKSMARKA

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 50

ppostnr

1332

ppoststed

ØSTERÅS

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

47.111

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

03.04.1964

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812160192

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2491911, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6464066, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5510000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 954066}}, "journalnr": "2021460825", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812160192"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3506405, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3406405}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2957661, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2040634}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 917027}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6464066}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 872644, "totalresultat": 872644, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 18135}, "driftsresultat": -18135, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 890779, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1005815}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 115036}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 872644}}]

Reserver mot visning?