Index

TEKNISK SERVICESENTER AS

Orgnr: 810873272

tlf: 51 48 01 13
mobil: 90081847
adresse: Åslandsvegen 432

id

36

organisasjonsnummer

810873272

navn

TEKNISK SERVICESENTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Åslandsvegen 432"], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "KVERNALAND", "postnummer": "4355", "kommunenummer": "1121"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1977-01-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

810873272

navn

TEKNISK SERVICESENTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Åslandsvegen 432

forradrpostnr

4355

forradrpoststed

KVERNALAND

forradrkommnr

1121

forradrkommnavn

TIME

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

14.01.1977

tlf

51 48 01 13

tlf_mobil

90081847

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

810873272

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2466259, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1590816, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1426157}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 164659}}, "journalnr": "2021435934", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "810873272"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1016296, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1310155}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -293859}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 574521, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 230100}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 344421}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1590816}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -44155, "totalresultat": -44155, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 377713}, "driftsresultat": -62415, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 315298}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 7421, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7538}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 117}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -54994}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971671688 [navn] => TEKNISK SERVICESENTER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 810873272 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00c5slandsvegen 432"], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "KVERNALAND", "postnummer": "4355", "kommunenummer": "1121"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?