Index

TEKSTIL CONSULT AS

Orgnr: 818608632

adresse: Hansmarkvegen 36

id

16367

organisasjonsnummer

818608632

navn

TEKSTIL CONSULT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-02-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.990", "beskrivelse": "Detaljhandel utenom utsalgssted ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hansmarkvegen 36"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9013", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818608632

navn

TEKSTIL CONSULT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hansmarkvegen 36

forradrpostnr

9013

forradrpoststed

TROMSØ

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.02.2017

stiftelsesdato

09.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818608632

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2412041, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 450351, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 53352}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 396999}}, "journalnr": "2021373180", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818608632"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -358473, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 322555}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -681028}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 808824, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 578824}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 230000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 450351}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -94584, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 198909}, "driftsresultat": -90141, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 108769}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -4443, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1158}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5601}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -94584}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918644709 [navn] => TEKSTIL CONSULT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.990", "beskrivelse": "Detaljhandel utenom utsalgssted ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818608632 [oppstartsdato] => 2017-02-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hansmarkvegen 36A"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9013", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?