Index

TEKSTUR HOLDING AS

Orgnr: 815295552

adresse: Frydenbølien 17

id

8249

organisasjonsnummer

815295552

navn

TEKSTUR HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-24

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Frydenbølien 17"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5056", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815295552

navn

TEKSTUR HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Frydenbølien 17

forradrpostnr

5056

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.04.2015

stiftelsesdato

17.04.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815295552

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2182973, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 107633, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 23000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 84633}}, "journalnr": "2020940910", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815295552"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -54943, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -84943}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 162575, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 162575}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 107633}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -10401, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9058}, "driftsresultat": -9058, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1342, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1345}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -10401}}]

Reserver mot visning?