Index

TELECOM SERVICE PARTNER AS

Orgnr: 812081322

adresse: Nordlysveien 13

id

1262

organisasjonsnummer

812081322

navn

TELECOM SERVICE PARTNER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "61.100", "beskrivelse": "Kabelbasert telekommunikasjon"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nordlysveien 13"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TØNSBERG", "postnummer": "3113", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812081322

navn

TELECOM SERVICE PARTNER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nordlysveien 13

forradrpostnr

3113

forradrpoststed

TØNSBERG

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

61.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

17.07.2013

stiftelsesdato

29.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

15.10.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

812081322

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 56918, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5171336, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 78000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5093336}}, "journalnr": "2021181176", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812081322"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5033612, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 15584}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5018028}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 137724, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 137724}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5171335}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 422680, "totalresultat": 422680, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 683205}, "driftsresultat": 72915, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 756120}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 349765, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 349765}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 422680}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 991591729 [navn] => TELECOM SERVICE PARTNER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2007-08-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "61.100", "beskrivelse": "Kabelbasert telekommunikasjon"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812081322 [oppstartsdato] => 2007-08-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nordlysveien 13"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "Tu00d8NSBERG", "postnummer": "3113", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-07-29 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?