Index

TELEMARK HJERTESENTER AS

Orgnr: 812287362

adresse: Storgata 125

id

1727

organisasjonsnummer

812287362

navn

TELEMARK HJERTESENTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-08

naeringskode1

{"kode": "86.221", "beskrivelse": "Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 125"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3915", "kommunenummer": "3806"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812287362

navn

TELEMARK HJERTESENTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgata 125

forradrpostnr

3915

forradrpoststed

PORSGRUNN

forradrkommnr

3806

forradrkommnavn

PORSGRUNN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.221

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

08.08.2013

stiftelsesdato

09.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

12.09.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

812287362

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2383153, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3852871, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 917387}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2935484}}, "journalnr": "2021330091", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812287362"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 962998, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 932998}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2889872, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2470413}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 419460}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3852871}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 813342, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7070191}, "driftsresultat": 1156013, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8226204}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -53747, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 14118}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 67865}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1102266}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911976145 [navn] => TELEMARK HJERTESENTER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.221", "beskrivelse": "Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 812287362 [oppstartsdato] => 2013-08-07 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 125"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3915", "kommunenummer": "3806"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-08-08 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?