Index

TELLUS LOGISTICS AS

Orgnr: 812187082

adresse: Badehusgata 37

id

1519

organisasjonsnummer

812187082

navn

TELLUS LOGISTICS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "52.291", "beskrivelse": "Spedisjon"}

antallAnsatte

9

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Badehusgata 37"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4014", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-25

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1595"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4093", "kommunenummer": "1103"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812187082

navn

TELLUS LOGISTICS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Badehusgata 37

forradrpostnr

4014

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1595

ppostnr

4093

ppoststed

STAVANGER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

52.291

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.07.2013

stiftelsesdato

25.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

9

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812187082

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2188703, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7789795, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 644243}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7145551}}, "journalnr": "2020946589", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812187082"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 587796, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 300000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 287796}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7201998, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7201998}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7789795}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -743296, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 48331416}, "driftsresultat": 58697, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 48390113}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -756000, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 174744}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 930744}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -697302}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912191206 [navn] => TELLUS LOGISTICS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.291", "beskrivelse": "Spedisjon"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 812187082 [oppstartsdato] => 2013-06-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Badehusgata 37"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4014", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1595"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4093", "kommunenummer": "1103"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?