Index

TERJE PETTERSEN EIENDOM AS

Orgnr: 812321382

tlf: 62 97 42 82
adresse: Fjellhaug

id

1809

organisasjonsnummer

812321382

navn

TERJE PETTERSEN EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fjellhaug"], "kommune": "NORD-ODAL", "landkode": "NO", "poststed": "GARDVIK", "postnummer": "2133", "kommunenummer": "3414"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812321382

navn

TERJE PETTERSEN EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fjellhaug

forradrpostnr

2133

forradrpoststed

GARDVIK

forradrkommnr

3414

forradrkommnavn

NORD-ODAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.121

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.08.2013

stiftelsesdato

15.05.2013

tlf

62 97 42 82

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812321382

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2060237, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1172886, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1034261}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 138625}}, "journalnr": "2020810524", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812321382"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 239795, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 139795}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 933091, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 23240}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 909851}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1172886}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 25520, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 92242}, "driftsresultat": 27758, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 120000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -13374, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 145}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 13519}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 14384}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912351289 [navn] => TERJE PETTERSEN EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812321382 [oppstartsdato] => 2013-05-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fjellhaug"], "kommune": "NORD-ODAL", "landkode": "NO", "poststed": "GARDVIK", "postnummer": "2133", "kommunenummer": "3414"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?