Index

TERJE SKJELVIK AS

Orgnr: 913079787

adresse: Listveitvegen 26

id

128311

organisasjonsnummer

913079787

navn

TERJE SKJELVIK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-01-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Listveitvegen 26"], "kommune": "ALVER", "landkode": "NO", "poststed": "BØVÅGEN", "postnummer": "5937", "kommunenummer": "4631"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

913079787

navn

TERJE SKJELVIK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Listveitvegen 26

forradrpostnr

5937

forradrpoststed

BØVÅGEN

forradrkommnr

4631

forradrkommnavn

ALVER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.01.2014

stiftelsesdato

02.01.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

11.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

913079787

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1981211, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 140438, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 38300}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 102138}}, "journalnr": "2020727344", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913079787"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5382, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 20000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -14618}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 135056, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 135056}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 140438}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -72236, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1192368}, "driftsresultat": -75298, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1117070}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 254, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 399}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 145}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -75044}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 893562702 [navn] => TERJE SKJELVIK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-01-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 913079787 [oppstartsdato] => 2007-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Listveitvegen 26"], "kommune": "ALVER", "landkode": "NO", "poststed": "Bu00d8Vu00c5GEN", "postnummer": "5937", "kommunenummer": "4631"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2014-01-02 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?