Index

TERJE SUNDE MASKIN AS

Orgnr: 812405772

adresse: Anna Staves vei 6

id

1987

organisasjonsnummer

812405772

navn

TERJE SUNDE MASKIN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Anna Staves vei 6"], "kommune": "FARSUND", "landkode": "NO", "poststed": "VANSE", "postnummer": "4560", "kommunenummer": "4206"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812405772

navn

TERJE SUNDE MASKIN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Anna Staves vei 6

forradrpostnr

4560

forradrpoststed

VANSE

forradrkommnr

4206

forradrkommnavn

FARSUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

10.09.2013

stiftelsesdato

09.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

15.07.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

812405772

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1968657, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6300859, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2095898}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4204961}}, "journalnr": "2020713499", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812405772"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3282460, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3252460}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3018399, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1704626}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1313773}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6300859}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 649007, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8012043}, "driftsresultat": 895683, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8907726}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -51356, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2027}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 53383}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 844327}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912444333 [navn] => TERJE SUNDE MASKIN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 812405772 [oppstartsdato] => 2013-08-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Anna Staves vei 6"], "kommune": "FARSUND", "landkode": "NO", "poststed": "VANSE", "postnummer": "4560", "kommunenummer": "4206"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?