Index

TERRA EIENDOM AS

Orgnr: 815205782

mobil: 905 95 103
adresse: Storgata 47

id

8041

organisasjonsnummer

815205782

navn

TERRA EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 47"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3256", "kommunenummer": "3805"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-25

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 227, Sentrum"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3251", "kommunenummer": "3805"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

815205782

navn

TERRA EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgata 47

forradrpostnr

3256

forradrpoststed

LARVIK

forradrkommnr

3805

forradrkommnavn

LARVIK

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 227, Sentrum

ppostnr

3251

ppoststed

LARVIK

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.04.2015

stiftelsesdato

25.02.2015

tlf

tlf_mobil

905 95 103

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815205782

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1822196, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 20387577, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 19322881}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1064696}}, "journalnr": "2020546524", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815205782"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -3890666, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -3920666}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 24278243, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 503390}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 23774853}}, "sumEgenkapitalGjeld": 20387577}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -28831, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1576644}, "driftsresultat": 754727, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2331371}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1012579, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 13}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1012592}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -257852}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915222323 [navn] => TERRA EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-04-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815205782 [oppstartsdato] => 2015-02-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 47"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3256", "kommunenummer": "3805"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 227, Sentrum"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3251", "kommunenummer": "3805"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?