Index

TERTNESÅSEN AS

Orgnr: 811995452

adresse: Sandviksbodene 73A

id

1055

organisasjonsnummer

811995452

navn

TERTNESÅSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-28

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sandviksbodene 73A"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5035", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811995452

navn

TERTNESÅSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sandviksbodene 73A

forradrpostnr

5035

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.05.2013

stiftelsesdato

29.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811995452

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2410779, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 585942, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 464000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 121942}}, "journalnr": "2021455775", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811995452"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 102935, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 37459}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 65476}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 483007, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 13595}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 469413}}, "sumEgenkapitalGjeld": 585942}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 6089, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 25233}, "driftsresultat": 9192, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 34425}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1379, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1165}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2544}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 7813}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912006050 [navn] => TERTNESÅSEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811995452 [oppstartsdato] => 2013-04-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sandviksbodene 73A"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5035", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?