Index

TEVLINGVEIEN INVEST AS

Orgnr: 822094082

adresse: c/o Carnegie Business Management AS, Fjordalléen 16

id

26787

organisasjonsnummer

822094082

navn

TEVLINGVEIEN INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Carnegie Business Management AS", "Fjordalléen 16"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0250", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-08

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Carnegie Business Management AS", "Postboks 684 Sentrum"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0106", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

822094082

navn

TEVLINGVEIEN INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Carnegie Business Management AS Fjordalléen 16

forradrpostnr

0250

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Carnegie Business Management AS Postboks 684 Sentrum

ppostnr

0106

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.01.2019

stiftelsesdato

08.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822094082

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2356195, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 205638399, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 188484043}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 17154356}}, "journalnr": "2021285277", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822094082"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 84083649, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 86300000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2216351}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 121554750, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7451494}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 114103256}}, "sumEgenkapitalGjeld": 205638399}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -473641, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 445710}, "driftsresultat": -445710, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -161522, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4137586}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4299108}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -607233}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 925199087 [navn] => TEVLINGVEIEN INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-06-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 822094082 [oppstartsdato] => 2020-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Carnegie Business Management AS", "Fjordallu00e9en 16"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0250", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Carnegie Business Management AS", "Postboks 684 Sentrum"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0106", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?