Index

TEVO BIL AS

Orgnr: 815192672

adresse: Moafjæra 5C

id

8006

organisasjonsnummer

815192672

navn

TEVO BIL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-01

naeringskode1

{"kode": "45.112", "beskrivelse": "Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Moafjæra 5C"], "kommune": "LEVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "LEVANGER", "postnummer": "7606", "kommunenummer": "5037"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-03

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Terje Sende", "Musemsvegen 113"], "kommune": "VERDAL", "landkode": "NO", "poststed": "VERDAL", "postnummer": "7656", "kommunenummer": "5038"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815192672

navn

TEVO BIL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Moafjæra 5C

forradrpostnr

7606

forradrpoststed

LEVANGER

forradrkommnr

5037

forradrkommnavn

LEVANGER

forradrland

Norge

postadresse

c/o Terje Sende Musemsvegen 113

ppostnr

7656

ppoststed

VERDAL

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

45.112

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.04.2015

stiftelsesdato

03.03.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815192672

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2080005, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 588892, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 48570}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 540322}}, "journalnr": "2020831354", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815192672"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -344758, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 308000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -652758}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 933650, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 133650}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 800000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 588892}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -39166, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 156334}, "driftsresultat": -27298, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 129036}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -11869, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 75}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 11944}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -39166}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 815226232 [navn] => TEVO BIL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-04-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.112", "beskrivelse": "Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815192672 [oppstartsdato] => 2015-03-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Moafju00e6ra 5C"], "kommune": "LEVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "LEVANGER", "postnummer": "7606", "kommunenummer": "5037"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Terje Sende", "Musemsvegen 113"], "kommune": "VERDAL", "landkode": "NO", "poststed": "VERDAL", "postnummer": "7656", "kommunenummer": "5038"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?