Index

THAMSGATENS PARKERINGSHUS AS

Orgnr: 812021672

tlf: 32 21 33 00
adresse: c/o RK Accounting AS, Ingeniør Rybergs gate 48

id

1116

organisasjonsnummer

812021672

navn

THAMSGATENS PARKERINGSHUS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "52.212", "beskrivelse": "Drift av parkeringsplasser og parkeringshus"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o RK Accounting AS", "Ingeniør Rybergs gate 48"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3024", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "1520", "beskrivelse": "Kommunalt eide aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812021672

navn

THAMSGATENS PARKERINGSHUS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o RK Accounting AS Ingeniør Rybergs gate 48

forradrpostnr

3024

forradrpoststed

DRAMMEN

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

52.212

nkode2

nkode3

sektorkode

1520

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.06.2013

stiftelsesdato

24.04.2013

tlf

32 21 33 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812021672

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2551045, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 63096037, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 19159079}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 43936959}}, "journalnr": "2021531566", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812021672"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 55986249, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 9509400}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 46476849}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7109788, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6859788}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 250000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 63096037}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 6855762, "totalresultat": 6855762, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1841328}, "driftsresultat": 7957399, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 9798728}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 662809, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 662809}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 8620208}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 976160185 [navn] => THAMSGATENS PARKERINGSHUS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1996-03-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.212", "beskrivelse": "Drift av parkeringsplasser og parkeringshus"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812021672 [oppstartsdato] => 1996-02-27 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o RK Accounting AS", "Ingeniu00f8r Rybergs gate 48"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3024", "kommunenummer": "3005"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 390 Bragernes"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3001", "kommunenummer": "3005"} [datoEierskifte] => 2013-04-24 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?