Index

THE FOURTH AS

Orgnr: 817725252

mobil: 920 39 853
adresse: Karsches gate 3

id

14228

organisasjonsnummer

817725252

navn

THE FOURTH AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-15

naeringskode1

{"kode": "85.522", "beskrivelse": "Undervisning i kunstfag"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Karsches gate 3"], "kommune": "KONGSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSBERG", "postnummer": "3611", "kommunenummer": "3006"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

817725252

navn

THE FOURTH AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Karsches gate 3

forradrpostnr

3611

forradrpoststed

KONGSBERG

forradrkommnr

3006

forradrkommnavn

KONGSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.522

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.09.2016

stiftelsesdato

18.08.2016

tlf

tlf_mobil

920 39 853

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

817725252

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2014389, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 23896, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 23896}}, "journalnr": "2020759656", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817725252"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -183282, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -213282}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 207178, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 207178}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 23896}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -130484, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 748437}, "driftsresultat": -127680, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 620757}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2804, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 12}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2816}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -130484}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917800529 [navn] => THE FOURTH AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-09-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.522", "beskrivelse": "Undervisning i kunstfag"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 817725252 [oppstartsdato] => 2016-08-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Karsches gate 3"], "kommune": "KONGSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSBERG", "postnummer": "3611", "kommunenummer": "3006"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?