Index

THE HAIR AS

Orgnr: 919128151

adresse: Olavs gate 9

id

274029

organisasjonsnummer

919128151

navn

THE HAIR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skjønnhetspleie"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Olavs gate 9"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3256", "kommunenummer": "3805"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

919128151

navn

THE HAIR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Olavs gate 9

forradrpostnr

3256

forradrpoststed

LARVIK

forradrkommnr

3805

forradrkommnavn

LARVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.06.2017

stiftelsesdato

22.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

919128151

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2110647, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 623799, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 137842}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 485957}}, "journalnr": "2020862459", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919128151"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 76696, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 140000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -63304}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 547103, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 547103}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 623799}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -41620, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2740095}, "driftsresultat": -41683, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2698412}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 63, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 95}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 32}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -41620}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919202793 [navn] => THE HAIR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skju00f8nnhetspleie"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 919128151 [oppstartsdato] => 2017-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Olavs gate 9"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3256", "kommunenummer": "3805"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?