Index

THE ONE AS

Orgnr: 811733342

adresse: Gamle Drammensvei 142B

id

478

organisasjonsnummer

811733342

navn

THE ONE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-21

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gamle Drammensvei 142B"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "HØVIK", "postnummer": "1363", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-07

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811733342

navn

THE ONE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gamle Drammensvei 142B

forradrpostnr

1363

forradrpoststed

HØVIK

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.03.2013

stiftelsesdato

07.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811733342

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2005357, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 277781, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 42761}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 235020}}, "journalnr": "2020748016", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811733342"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -943467, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -973467}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1221247, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1115327}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 105920}}, "sumEgenkapitalGjeld": 277781}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -538279, "totalresultat": -538279, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 139297}, "driftsresultat": -115797, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 23500}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -422481, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 422484}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -538279}}]

Reserver mot visning?