Index

THEOLINE AS

Orgnr: 892540942

tlf: 21 03 72 30
mobil: 909 55 767
adresse: Kjelsåsveien 76

id

79757

organisasjonsnummer

892540942

navn

THEOLINE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2008-04-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kjelsåsveien 76"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0491", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2008-03-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

892540942

navn

THEOLINE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kjelsåsveien 76

forradrpostnr

0491

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.04.2008

stiftelsesdato

17.03.2008

tlf

21 03 72 30

tlf_mobil

909 55 767

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

892540942

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1682950, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 19055958, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 746963}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 18308994}}, "journalnr": "2020401237", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "892540942"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 18923997, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 3102625}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 15821372}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 131961, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 131604}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 357}}, "sumEgenkapitalGjeld": 19055958}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3417571, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 218357}, "driftsresultat": 423997, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 642354}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3092697, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3214041}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 121344}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3516694}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 992551917 [navn] => THEOLINE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2008-04-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 892540942 [oppstartsdato] => 2008-03-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kjelsu00e5sveien 76"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0491", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?