Index

THERESES GRØNNESAKER AS

Orgnr: 822142672

adresse: Stokkabekkvegen 696

id

26995

organisasjonsnummer

822142672

navn

THERESES GRØNNESAKER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-31

naeringskode1

{"kode": "01.130", "beskrivelse": "Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stokkabekkvegen 696"], "kommune": "BØMLO", "landkode": "NO", "poststed": "RUBBESTADNESET", "postnummer": "5420", "kommunenummer": "4613"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822142672

navn

THERESES GRØNNESAKER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stokkabekkvegen 696

forradrpostnr

5420

forradrpoststed

RUBBESTADNESET

forradrkommnr

4613

forradrkommnavn

BØMLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

01.130

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

31.01.2019

stiftelsesdato

21.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822142672

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2116003, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 14551, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 14551}}, "journalnr": "2020870249", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822142672"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 8981, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -15449}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5570, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5570}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 14551}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-21", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -15449, "totalresultat": -15449, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 25651}, "driftsresultat": -15461, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 10189}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 12, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 12}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -15449}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 822177662 [navn] => THERESES GRØNNESAKER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-02-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "01.130", "beskrivelse": "Dyrking av gru00f8nnsaker, meloner, rot- og knollvekster"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 822142672 [oppstartsdato] => 2019-01-21 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stokkabekkvegen 696"], "kommune": "Bu00d8MLO", "landkode": "NO", "poststed": "RUBBESTADNESET", "postnummer": "5420", "kommunenummer": "4613"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?