Index

THERESES TRAFIKKSKOLE AS

Orgnr: 821193842

adresse: Engenvegen 2

id

23830

organisasjonsnummer

821193842

navn

THERESES TRAFIKKSKOLE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-07-25

naeringskode1

{"kode": "85.530", "beskrivelse": "Trafikkskoleundervisning"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Engenvegen 2"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9006", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-07-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

821193842

navn

THERESES TRAFIKKSKOLE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Engenvegen 2

forradrpostnr

9006

forradrpoststed

TROMSØ

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.530

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

25.07.2018

stiftelsesdato

09.07.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.09.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

821193842

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2317609, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 780184, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 627000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 153184}}, "journalnr": "2021364998", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821193842"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 221915, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200100}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 21815}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 558269, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 93688}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 464581}}, "sumEgenkapitalGjeld": 780184}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2447, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1078716}, "driftsresultat": -672, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1078044}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2465, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 27}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2492}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3138}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921207522 [navn] => THERESES TRAFIKKSKOLE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-07-31 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.530", "beskrivelse": "Trafikkskoleundervisning"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 821193842 [oppstartsdato] => 2018-07-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Engenvegen 2"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9006", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?