Index

THERMO-TRANSIT NORGE AS

https://thermo-transit.no

Orgnr: 870914482

tlf: 70 10 26 00
webside: thermo-transit.no
adresse: Flatholmen 2

id

54091

organisasjonsnummer

870914482

navn

THERMO-TRANSIT NORGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "52.291", "beskrivelse": "Spedisjon"}

antallAnsatte

117

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Flatholmen 2"], "kommune": "ÅLESUND", "landkode": "NO", "poststed": "ÅLESUND", "postnummer": "6002", "kommunenummer": "1507"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1994-03-28

hjemmeside

thermo-transit.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

870914482

navn

THERMO-TRANSIT NORGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Flatholmen 2

forradrpostnr

6002

forradrpoststed

ÅLESUND

forradrkommnr

1507

forradrkommnavn

ÅLESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

52.291

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

28.03.1994

tlf

70 10 26 00

tlf_mobil

url

thermo-transit.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

117

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

870914482

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2431373, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 194091216, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8799976}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 185291240}}, "journalnr": "2021398881", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "870914482"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 73133500, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 285000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 72848500}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 120957716, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 120957716}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 194091216}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 25770398, "totalresultat": 25770398, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 885340657}, "driftsresultat": 33725850, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 919066506}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -657604, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4471005}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5128609}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 33068246}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 812437402 [navn] => THERMO TRANSIT NORGE AS AVD NAMSOS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.291", "beskrivelse": "Spedisjon"} [antallAnsatte] => 13 [overordnetEnhet] => 870914482 [oppstartsdato] => 2013-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Verftsgata 24"], "kommune": "NAMSOS", "landkode": "NO", "poststed": "NAMSOS", "postnummer": "7800", "kommunenummer": "5007"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 923963022 [navn] => THERMO TRANSIT NORGE AS AVD LENVIK [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-11-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.291", "beskrivelse": "Spedisjon"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 870914482 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Naustveien 7"], "kommune": "SENJA", "landkode": "NO", "poststed": "SILSAND", "postnummer": "9303", "kommunenummer": "5421"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 8"], "kommune": "SENJA", "landkode": "NO", "poststed": "SILSAND", "postnummer": "9370", "kommunenummer": "5421"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #3

Array ( [organisasjonsnummer] => 924019050 [navn] => THERMO TRANSIT NORGE AS AVD ALTA [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-12-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.291", "beskrivelse": "Spedisjon"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 870914482 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Humleveien 9"], "kommune": "ALTA", "landkode": "NO", "poststed": "ALTA", "postnummer": "9514", "kommunenummer": "5403"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 2256"], "kommune": "ALTA", "landkode": "NO", "poststed": "ALTA", "postnummer": "9508", "kommunenummer": "5403"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #4

Array ( [organisasjonsnummer] => 972398403 [navn] => THERMO TRANSIT NORGE AS AVD ÅLESUND [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.291", "beskrivelse": "Spedisjon"} [antallAnsatte] => 11 [overordnetEnhet] => 870914482 [oppstartsdato] => 1994-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Flatholmen 2"], "kommune": "u00c5LESUND", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5LESUND", "postnummer": "6002", "kommunenummer": "1507"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #5

Array ( [organisasjonsnummer] => 985133433 [navn] => THERMO TRANSIT NORGE AS AVD VESTERÅLEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2002-11-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.291", "beskrivelse": "Spedisjon"} [antallAnsatte] => 16 [overordnetEnhet] => 870914482 [oppstartsdato] => 2002-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vinjesju00f8en"], "kommune": "Bu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "Bu00d8 I VESTERu00c5LEN", "postnummer": "8469", "kommunenummer": "1867"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 282"], "kommune": "Bu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "Bu00d8 I VESTERu00c5LEN", "postnummer": "8469", "kommunenummer": "1867"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #6

Array ( [organisasjonsnummer] => 988082104 [navn] => THERMO TRANSIT NORGE AS AVD OSLO [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2005-04-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.291", "beskrivelse": "Spedisjon"} [antallAnsatte] => 74 [overordnetEnhet] => 870914482 [oppstartsdato] => 2005-04-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fjellboveien 11"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "FROGNER", "postnummer": "2016", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?