Index

THETA DEVELOPMENT AS

https://www.hadocs.com

Orgnr: 811585092

mobil: 994 43 471
webside: www.hadocs.com
adresse: Herman Grans vei 58B

id

155

organisasjonsnummer

811585092

navn

THETA DEVELOPMENT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Herman Grans vei 58B"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "LAKSEVÅG", "postnummer": "5162", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-30

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 30 Laksevåg"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5847", "kommunenummer": "4601"}

hjemmeside

www.hadocs.com

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811585092

navn

THETA DEVELOPMENT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Herman Grans vei 58B

forradrpostnr

5162

forradrpoststed

LAKSEVÅG

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 30 Laksevåg

ppostnr

5847

ppoststed

BERGEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

18.02.2013

stiftelsesdato

30.01.2013

tlf

tlf_mobil

994 43 471

url

www.hadocs.com

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

14.04.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

811585092

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2221959, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3113896, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 101}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3113795}}, "journalnr": "2021114478", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811585092"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2113399, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2083399}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1000497, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1000497}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3113896}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 850662, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1589748}, "driftsresultat": 1087473, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2677221}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3519, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4995}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1476}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1090992}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911614561 [navn] => THETA DEVELOPMENT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-02-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 811585092 [oppstartsdato] => 2013-01-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Herman Grans vei 58B"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "LAKSEVu00c5G", "postnummer": "5162", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => www.hadocs.com [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 30 Laksevu00e5g"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5847", "kommunenummer": "4601"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?