Index

THMS AS

Orgnr: 822299172

adresse: c/o Alonso Nunez, Djupedalen 24

id

27639

organisasjonsnummer

822299172

navn

THMS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-02-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Alonso Nunez", "Djupedalen 24"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "MORVIK", "postnummer": "5124", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-11-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822299172

navn

THMS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Alonso Nunez Djupedalen 24

forradrpostnr

5124

forradrpoststed

MORVIK

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.02.2019

stiftelsesdato

21.11.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.03.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

822299172

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2154255, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 21498, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 21498}}, "journalnr": "2020932616", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822299172"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 27583, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2417}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": -6085, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": -6085}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 21498}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2417, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2428}, "driftsresultat": -2428, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 11, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 11}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2417}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922328080 [navn] => THMS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-03-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 822299172 [oppstartsdato] => 2018-12-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Alonso Nunez", "Djupedalen 24"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "MORVIK", "postnummer": "5124", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?