Index

THOMASSEN RØR AS

Orgnr: 818952872

adresse: Reise 17

id

17357

organisasjonsnummer

818952872

navn

THOMASSEN RØR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.221", "beskrivelse": "Rørleggerarbeid"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Reise 17"], "kommune": "LILLESAND", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESAND", "postnummer": "4790", "kommunenummer": "4215"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818952872

navn

THOMASSEN RØR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Reise 17

forradrpostnr

4790

forradrpoststed

LILLESAND

forradrkommnr

4215

forradrkommnavn

LILLESAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.221

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.05.2017

stiftelsesdato

24.04.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

14.04.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

818952872

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1702732, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1623511, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 499029}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1124483}}, "journalnr": "2020424361", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818952872"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 768113, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 738113}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 855398, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 851200}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4198}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1623511}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 543856, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2424811}, "driftsresultat": 697682, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3122493}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -76, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 285}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 361}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 697606}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919027401 [navn] => THOMASSEN RØR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-05-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.221", "beskrivelse": "Ru00f8rleggerarbeid"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 818952872 [oppstartsdato] => 2017-04-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Reise 17"], "kommune": "LILLESAND", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESAND", "postnummer": "4790", "kommunenummer": "4215"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?