Index

THOMLEVOLD AS

Orgnr: 818707932

mobil: 917 93 359
adresse: Nordsinni 931

id

16644

organisasjonsnummer

818707932

navn

THOMLEVOLD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "33.120", "beskrivelse": "Reparasjon av maskiner"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nordsinni 931"], "kommune": "NORDRE LAND", "landkode": "NO", "poststed": "DOKKA", "postnummer": "2870", "kommunenummer": "3448"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818707932

navn

THOMLEVOLD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nordsinni 931

forradrpostnr

2870

forradrpoststed

DOKKA

forradrkommnr

3448

forradrkommnavn

NORDRE LAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

33.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.03.2017

stiftelsesdato

16.02.2017

tlf

tlf_mobil

917 93 359

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

14.04.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

818707932

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2081459, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2226991, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 88891}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2138100}}, "journalnr": "2020833058", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818707932"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 278013, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 300000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -21987}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1948978, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 948978}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1000000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2226991}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 15525, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6673399}, "driftsresultat": 12833, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6686232}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2692, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4478}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1786}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 15525}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 818774192 [navn] => THOMLEVOLD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "33.120", "beskrivelse": "Reparasjon av maskiner"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 818707932 [oppstartsdato] => 2017-02-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nordsinni 931"], "kommune": "NORDRE LAND", "landkode": "NO", "poststed": "DOKKA", "postnummer": "2870", "kommunenummer": "3448"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?