Index

THOMSEN VINDUSPUSS OG RENHOLD AS

Orgnr: 912124762

adresse: Ringstadåsen 5

id

107926

organisasjonsnummer

912124762

navn

THOMSEN VINDUSPUSS OG RENHOLD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengjøring av bygninger"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ringstadåsen 5"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "ROLVSØY", "postnummer": "1667", "kommunenummer": "3004"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912124762

navn

THOMSEN VINDUSPUSS OG RENHOLD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ringstadåsen 5

forradrpostnr

1667

forradrpoststed

ROLVSØY

forradrkommnr

3004

forradrkommnavn

FREDRIKSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

81.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.06.2013

stiftelsesdato

20.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

912124762

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2295071, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 551731, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 551731}}, "journalnr": "2021328611", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912124762"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 150045, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 120045}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 401686, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 401543}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 143}}, "sumEgenkapitalGjeld": 551731}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -5974, "totalresultat": -5974, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1956018}, "driftsresultat": -9474, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1946544}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2181, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3253}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1072}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -7293}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 992283556 [navn] => THOMSEN VINDUSPUSS OG RENHOLD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2008-02-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengju00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 912124762 [oppstartsdato] => 2008-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ringstadu00e5sen 5"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "ROLVSu00d8Y", "postnummer": "1667", "kommunenummer": "3004"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-07-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?