Index

THORGERD TJENESTER AS

Orgnr: 818607652

adresse: Bygdøy allé 60A

id

16363

organisasjonsnummer

818607652

navn

THORGERD TJENESTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-02-22

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bygdøy allé 60A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0265", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818607652

navn

THORGERD TJENESTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bygdøy allé 60A

forradrpostnr

0265

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.02.2017

stiftelsesdato

02.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818607652

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2093671, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 375826, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 35249}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 340577}}, "journalnr": "2020846166", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818607652"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -20445, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 25571}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -46016}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 396271, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 396271}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 375826}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1039, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1116}, "driftsresultat": -1116, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 78, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 78}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1039}}]

Reserver mot visning?