Index

THORKELSSON ELEKTRO AS

Orgnr: 920951481

adresse: Myrveien 13A

id

327911

organisasjonsnummer

920951481

navn

THORKELSSON ELEKTRO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-06-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Myrveien 13A"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "NESØYA", "postnummer": "1397", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-03-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

920951481

navn

THORKELSSON ELEKTRO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Myrveien 13A

forradrpostnr

1397

forradrpoststed

NESØYA

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.06.2018

stiftelsesdato

13.03.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.06.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

920951481

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2013269, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 984494, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 103200}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 881294}}, "journalnr": "2020758261", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920951481"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 954494, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 954494}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 984494}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 429484, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1378000}, "driftsresultat": 552522, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1930522}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1682, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 406}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2088}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 550840}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920980740 [navn] => THORKELSSON ELEKTRO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-06-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 920951481 [oppstartsdato] => 2018-04-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Myrveien 13A"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "NESu00d8YA", "postnummer": "1397", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?