Index

THORSTENSEN JERN OG FARGE AS

Orgnr: 886368712

tlf: 23 03 54 60
adresse: Trondheimsveien 109

id

68701

organisasjonsnummer

886368712

navn

THORSTENSEN JERN OG FARGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2004-01-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.521", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer"}

antallAnsatte

13

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Trondheimsveien 109"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0565", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2003-12-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

886368712

navn

THORSTENSEN JERN OG FARGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Trondheimsveien 109

forradrpostnr

0565

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.521

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

07.01.2004

stiftelsesdato

08.12.2003

tlf

23 03 54 60

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

13

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

886368712

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1914598, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5937194, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 424257}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5512936}}, "journalnr": "2020652187", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "886368712"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2607303, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 740000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1867303}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3329891, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1845823}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1484068}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5937194}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 333634, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 11656717}, "driftsresultat": 429284, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 12086001}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1380, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1533}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 153}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 430664}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 871781532 [navn] => THORSTENSEN JERN OG FARGE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.521", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer"} [antallAnsatte] => 13 [overordnetEnhet] => 886368712 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Trondheimsveien 109"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0565", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2004-01-02 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?