Index

THOTHEO AS

Orgnr: 814956822

adresse: Konglestien 38

id

7440

organisasjonsnummer

814956822

navn

THOTHEO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "93.190", "beskrivelse": "Andre sportsaktiviteter"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Konglestien 38"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SOFIEMYR", "postnummer": "1412", "kommunenummer": "3020"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814956822

navn

THOTHEO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Konglestien 38

forradrpostnr

1412

forradrpoststed

SOFIEMYR

forradrkommnr

3020

forradrkommnavn

NORDRE FOLLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

93.190

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.2015

stiftelsesdato

27.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814956822

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 8202, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 371369, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 28834}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 342535}}, "journalnr": "2021132212", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814956822"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 349683, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 319683}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 21686, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 21686}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 371369}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 67306, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 162590}, "driftsresultat": 86355, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 248945}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -38, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 66}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 104}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 86317}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915011187 [navn] => THOTHEO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "93.190", "beskrivelse": "Andre sportsaktiviteter"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814956822 [oppstartsdato] => 2015-01-27 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Konglestien 38"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SOFIEMYR", "postnummer": "1412", "kommunenummer": "3020"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?