Index

THUENDALEN AS

Orgnr: 818710062

adresse: Særvollsvegen 24

id

16656

organisasjonsnummer

818710062

navn

THUENDALEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-15

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Særvollsvegen 24"], "kommune": "BJØRNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "HAGAVIK", "postnummer": "5217", "kommunenummer": "4624"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-01

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818710062

navn

THUENDALEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Særvollsvegen 24

forradrpostnr

5217

forradrpoststed

HAGAVIK

forradrkommnr

4624

forradrkommnavn

BJØRNAFJORDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.200

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.03.2017

stiftelsesdato

01.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818710062

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1975425, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 631202, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 630000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1202}}, "journalnr": "2020742362", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818710062"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 628702, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 604272}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2500, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2500}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 631202}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2499, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2500}, "driftsresultat": -2500, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2499}}]

Reserver mot visning?