Index

TIDE CAPITAL MANAGEMENT AS

Orgnr: 822054242

adresse: c/o Thomas Weibell Pedersen, Risbakken 16

id

26613

organisasjonsnummer

822054242

navn

TIDE CAPITAL MANAGEMENT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-14

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Thomas Weibell Pedersen", "Risbakken 16"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0374", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-12-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822054242

navn

TIDE CAPITAL MANAGEMENT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Thomas Weibell Pedersen Risbakken 16

forradrpostnr

0374

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.01.2019

stiftelsesdato

03.12.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822054242

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2478773, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 31399, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 31399}}, "journalnr": "2021527052", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822054242"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 31399, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 51430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -20031}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 31399}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -12159, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 12164}, "driftsresultat": -12164, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 5, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -12159}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922189099 [navn] => TIDE CAPITAL MANAGEMENT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-02-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 822054242 [oppstartsdato] => 2019-01-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Thomas Weibell Pedersen", "Risbakken 16"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0374", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?