Index

TIDSROMMET AS

Orgnr: 812337572

adresse: c/o Asbjørn Johnsen, Aud Schønemanns vei 35

id

1841

organisasjonsnummer

812337572

navn

TIDSROMMET AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-21

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.799", "beskrivelse": "Butikkhandel med brukte varer ellers"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Asbjørn Johnsen", "Aud Schønemanns vei 35"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0576", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-24

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o GRJ AS", "Postboks 8826"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0028", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812337572

navn

TIDSROMMET AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Asbjørn Johnsen Aud Schønemanns vei 35

forradrpostnr

0576

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o GRJ AS Postboks 8826

ppostnr

0028

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.799

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

21.08.2013

stiftelsesdato

24.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.12.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812337572

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2368805, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 271116, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 271116}}, "journalnr": "2021307848", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812337572"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -186680, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 22490}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -209170}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 457795, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 457795}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 271116}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 151991, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 152534}, "driftsresultat": 151547, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 304081}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 444, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 712}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 268}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 151991}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912344258 [navn] => TIDSROMMET AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.799", "beskrivelse": "Butikkhandel med brukte varer ellers"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812337572 [oppstartsdato] => 2013-06-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Asbju00f8rn Johnsen", "Aud Schu00f8nemanns vei 35"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0576", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o GRJ AS", "Postboks 8826"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0028", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?