Index

TIGERSTADEN TAXI AS

Orgnr: 812998382

mobil: 93639348
adresse: Bygdøy allé 2

id

3185

organisasjonsnummer

812998382

navn

TIGERSTADEN TAXI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-01-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "49.320", "beskrivelse": "Drosjebiltransport"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bygdøy allé 2"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0257", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-12-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812998382

navn

TIGERSTADEN TAXI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bygdøy allé 2

forradrpostnr

0257

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

49.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.01.2014

stiftelsesdato

16.12.2013

tlf

tlf_mobil

93639348

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812998382

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2283369, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2863502, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1087259}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1776243}}, "journalnr": "2021309186", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812998382"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 309143, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 84834}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 224309}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2554359, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1561925}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 992434}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2863502}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 191268, "totalresultat": 191268, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 332439}, "driftsresultat": 280630, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 613069}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -35403, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 35403}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 245227}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913087380 [navn] => FROGNER BILPLEIE A/S [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-01-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "49.320", "beskrivelse": "Drosjebiltransport"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812998382 [oppstartsdato] => 2013-12-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bygdu00f8y allu00e9 2"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0257", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?