Index

TILJA EIENDOM AS

Orgnr: 877263312

adresse: Bølevegen 4

id

58019

organisasjonsnummer

877263312

navn

TILJA EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-02-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bølevegen 4"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3724", "kommunenummer": "3807"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1997-02-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

877263312

navn

TILJA EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bølevegen 4

forradrpostnr

3724

forradrpoststed

SKIEN

forradrkommnr

3807

forradrkommnavn

SKIEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.02.1997

stiftelsesdato

04.02.1997

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

877263312

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2590287, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1462857, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1135428}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 327429}}, "journalnr": "2021607286", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877263312"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 370969, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 170969}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1091888, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 151913}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 939975}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1462857}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 68259, "totalresultat": 68259, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 175040}, "driftsresultat": 120270, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 295310}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -32851, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3647}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 36498}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 87420}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 977421837 [navn] => TILJA EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1997-04-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 877263312 [oppstartsdato] => 1997-02-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bu00f8levegen 4"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3724", "kommunenummer": "3807"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?